PFWelkom op mijn website

Met deze site wil ik u mij voorstellen. Mijn naam is André de Haan.

 

kmar

Ik ben oud inspecteur vervoer van gevaarlijke stoffen van de Koninklijke Marechaussee, District Landelijke en Buitenlandse Eenheden (DLBE), bij het Korps Militaire Controleurs Gevaarlijke Stoffen (KMCGS).

In deze functie heb ik gedurende een aantal jaren inspecties en controle's uitgevoerd op het gebied van vervoer van gevaarlijke stoffen.

Samengewerkt, en gemeenschappelijke controles uitgevoerd met de toezichthouders / buitengewoon opsporingsambtenaren van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), afdeling gevaarlijke stoffen.

 

Voor deze periode heb ik gewerkt bij de Koninklijke Marine, in vele functies, waaronder vele jaren gewerkt in het onderwijs als instructeur / docent. 

De ideale combinatie; ervaring als inspecteur vervoer gevaarlijke stoffen en veel ervaring als theorie instructeur / docent, de combinatie waarin theorie en praktijk samenkomen.

 

 nrg

Kort na mijn FLO (functioneel leeftijd ontslag) ben ik begonnen als operationeel transport specialist radioactieve stoffen en veiligheidsadviseur

bij Nucleair Research & Consultancy Group (NRG) in Petten.

 

NRG is een internationaal opererende nucleaire dienstverlener, produceert isotopen, verricht nucleair onderzoek,is consultant op het gebied van veiligheid en betrouwbaarheid van nucleaire installaties en dienstverlener in stralingsbescherming. 

Per 1 augustus 2019 heb ik ontslag genomen.