DHTO.nl

U kunt mij inzetten als trainer voor onderstaande gevaarlijke stoffen opleidingen;IMG 0556

 • Basis / herhaling ADR, inclusief praktijk brandbestrijding (eigen blusmiddelen).
 • Tank / herhaling ADR.
 • Klasse 1 / herhaling ADR.
 • Klasse 7 / herhaling ADR.
 • Werken met gevaarlijke stoffen.

 

 

DHTO.nl

 • U kunt mij inzetten als veiligheidsadviseur ADR voor uw bedrijf;
 • Uw bedrijf adviseren van over het vervoer van gevaarlijke stoffen;
 • Toezien op de naleving van de regels;
  Nemen van maatregelen om ongelukken te voorkomen;
  Opstellen van noodprocedures;
  Melden van ongevallen;
  Maken van een jaarverslag over de veiligheid bij het vervoer van gevaarlijke stoffen.